Vítejte na Dream Shopping

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tuto webovou stránku provozuje VALVI GmbH. V tomto sdělení je uvedeno, jak my jako správci osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s touto webovou stránkou.

  1. Jaké údaje o Vás zpracováváme Během Vaší návštěvy na této webové stránce shromažďujeme tyto informace: Datum a čas načtení stránky na našem webu, Vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou stránku (URL), kterou jste navštívili před touto naší webovou stránkou a dále informace, které Vy sami poskytnete na naší stránce, např. vyplněním kontaktního formuláře [popis zdroje, ze kterého údaje pocházejí]. Nejste povinni skutečně uvést údaje, o které Vás na naší webové stránce žádáme. Pokud tak ale neučiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce webové stránky.

  2. Cookies Tato webová stránka používá takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který se může uložit ve Vašem počítači, když navštívíte některou webovou stránku.

  3. Účely zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto účelům: abychom Vám mohli poskytnout tuto webovou stránku a abychom tuto webovou stránku dále zlepšovali a vyvíjeli; abychom mohli zpracovávat statistiky o užívání stránek; abychom zjistili útoky na naše webové stránky, mohli jim zabránit a vyšetřit je; abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy;

  4. Právní důvody zpracování osobních údajů Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš převažující oprávněný zájem (podle článku 6 odst. 1 písm. f EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů), kterým je dosažení účelů uvedených v bodě 3.

  5. Předávání Vašich osobních údajů Pro výše uvedené účely předáváme Vaše osobní údaje těmto příjemcům: našemu poskytovateli IT služeb World4You Internet Services GmbH, Hafenstraße 47-51, 4020 Linz - Rakousko

  6. Doba uložení osobních údajů Ukládáme Vaše osobní údaje vždy po dobu tří měsíců. Uložení Vašich údajů po delší dobu provádíme pouze tehdy, pokud je to nezbytné k vyšetření útoků na naši webovou stránku.

  7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji Máte mimo jiné právo (za podmínek použitého práva) (i) zkontrolovat, zda a jaké osobní údaje jsme o Vás uložili, a získat kopie těchto údajů, (ii) požadovat od nás opravu, doplnění nebo vymazání Vašich osobních údajů, které nejsou pravdivé nebo byly zpracovány protiprávně, (iii) omezit zpracování Vašich osobních údajů, a (iv) za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat svůj dřívější souhlas s jejich zpracováním, (v) požadovat přenositelnost svých osobních údajů, (vi) znát totožnost třetích osob, kterým jsou Vaše osobní údaje předány a (vii) podávat stížnost k příslušným úřadům.

  8. Naše kontaktní údaje

Pokud budete mít dotazy nebo žádosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás:

Dream Shopping.eu VALVI GmbH podnik úřadu jednatelství: Mag. Maschke Julia

Wollzeile 9/II/34, 1010 Wien AUSTRIA

office@dreamshopping.eu www.dreamshopping.eu

Obchodní rejstřík: FN
Soud: Landesgericht Wien Rechtsform: Handels Gesellschaft DIČ: ATU

úřad podle ECG (zákon o elektronickém obchodování) okresní hejtmanství Magistratisches Bezirksamt des I. Bezirkes Magistratisches Bezirksamt des II. Bezirkes

Datum poslední aktualizace am 15.01.2019

Informace o ochraně osobních údajů poskytli odborníci společnosti JUSLINE, právní zástupce Dr. Lukas Feiler a Mag. Dipl.-Ing. Bernhard Horn

Copyright © 2019 všechna práva vyhrazena

„Tato webová stránka používá cookies – bližší informace o těchto souborech a o Vašich právech najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ souhlasíte s používáním cookies a můžete přímo navštívit naši webovou stránku.“